Month: December 2022

Uncategorized

สูตรหวยฮานอยแบบคูณ 9

สำหรับสูตรนี้คือการเอาเลข 3 ตัวบนของแต่ละงวด มาคูณกับ 9 เพื่อใช้สำหรับซื้องวดถัดไป มาโดยจะมาย้อนหลังให้ดูทั้งหมด 6 งวดว่าเข้ากี่งวด เอา 901 x 9 = 8109 เลือกเอาเลข 3 ตัวในผลคูณคือ 109 มาเล่นในงวดถัดไป โดยจะเอาไปซื้อตรง 3 ตัว, 2 ตัวบนหรือล่าง หรือจะเอาไปวิ่งบนล่างก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นแต่ละคน งวดวันที่ 16 มีนาคม รางวัลที่ออก 322 57 (ไม่เข้า) จะเห็นได้ว่างวดวันที่ 15 ไม่เข้าสูตรคูณ 9 เพราะไม่มีเลขออกตรงกับที่คำนวณมา ลองมาคำนวณจากงวดนี้ใหม่ เอา 332 x 9 = 2898 งวดวันที่ 17 มีนาคม รางวัลที่ออก 267 03 (ไม่เข้า) จะเห็นได้ว่างวดวันที่ 16 ไม่เข้าสูตรคูณ […]

Read More