Day: December 16, 2021

ควบคุมตัวเองเมื่อเกิดปัญหาในชีวิต
สาระน่ารู้

ควบคุมตัวเอง เมื่อเกิดปัญหาในชีวิต

ควบคุมตัวเอง เมื่อเกิดปัญหาในชีวิต ควบคุมอารมณ์ ปัญหาในชีวิต เข้ามาทดสอบเพื่อต้องการที่ยกระดับชีวิตให้สูงขึ้น เมื่อใหร่ที่เรามีสติในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกทิศทาง ผ่านการล้มเหลวชั่วคราวบ้าง หรือประสบความสำเร็จได้ จงขอบคุณตนเองให้สุดใจ “สติ ” คือสิ่งเดียวที่จะเยียวยาทุกสิ่ง ” สติ” คือแม่ทัพแห่งความกล้าหาญในตัวเราที่บังคับบัญชาขุนพลต่างๆ ที่ทำให้เราใช้สมองอันชาญฉลาด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทั้งของตนเองและของผู้อื่นมาแก้ปัญหาที่เราเผชิญได้อย่างยอดเยี่ยม ยิ่งอุปสรรคปัญหายิ่งมากเท่าไหร่ ตัวตนเรายิ่งมีการยกระดับสถานะ ความเป็นอยู่ จิตใจยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น บางครั้งเราต้องขอบคุณ ศัตรูของเรา อุปสรรค และความล้มเหลวชั่วคราวของเรา ที่ทำให้เราฝึกฝนอย่างมีวินัยจนสร้างนิสัยที่งดงามได้ เพราะเขาเหล่านั้น หากไม่มีสิ่งเหล่านั้น เราคงไม่รู้ว่าเรามีจุดอ่อน ข้อเสียใดที่ต้องทำการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตัวตนให้เยี่ยมยอดขึ้น เพื่อยกระดับตัวตนของเราให้ดียิ่งขึ้นได้และเราคงถามใคร เขาคงไม่บอกเราตรงๆได้เพราะกลัวเราเสียใจหรือโกรธเคือง หรือไม่อยากไปยุ่งกับชีวิตคนอื่น เพราะธรรมชาติของมนุษย์คงไม่ชอบใจนักหากมีใครมาตำหนิติเตียน

Read More